Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Inför vårt första möte

En begravning är ett sätt att ta farväl av en anhörig och dela sorgen med andra. Att anordna begravningen kan vara ett sätt att bearbeta sorgen och att inse vad som hänt.

Innan vi träffas på begravningsbyrån finns det några frågor som ni inom familjen bör diskutera igenom. Givetvis kan vi träffas i er hemmiljö eller på någon annan plats där ni känner er bekväma, om ni önskar det.

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
  • Hade den avlidne någon önskan om kremering, jordbegravning eller andra önskemål?
  • Finns någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
  • Planerar ni att inför dödsannons och hur vill ni ha den utformad?
  • Finns redan nu idéer och tankar inför begravningen?
  • Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
  • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Det här är i stora drag vad vi brukar tar upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Har ni inte diskutera igenom om detta innan vårt möte, så går det självfallet bra att diskutera alla frågor när vi träffas.

Enligt begravnings lagen ska tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara utförd inom en månad. Som anhörig bör man ganska snart kontakta begravningsbyrån.

Låt barn och ungdomar delta

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, men vad barn behöver är stöd att klara det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda det avsked som en begravning innebär betyder lika mycket för barn som vuxna. Ju äldre barnen är desto större behov har de i allmänhet att få vara med.