Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Vad kostar begravningen?

Prisgaranti

Kostnaden för en begravning kan variera stort beroende på hur man väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel.

Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om, får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en speciell begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

Vem betalar begravningen?

Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning – om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet.

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen kan du läsa i broschyren ”Memento begravningsförsäkring” som du hittar bland våra ”Broschyrer och skrifter”

Svar på dina första frågor

Vill du ha mer information om vad som behöver ordnas inför en begravning har vi tagit fram skriften ”Hur gör jag nu”. Här hoppas vi att du får svar på dina första frågor. Du är också välkommen in och hämta den hos oss på Höga kusten. Begravningsbyrå