Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Gravplats

Gravsättningen sker oftast i nära anslutning till begravningsceremonin. Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdag. Man kan gravsättas på vilken kyrkogård man önskar utan extra kostnader, förutom transportkostnader.

Traditionell gravplats

Grav för kista eller urna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att även gravsätta urnor. En vanlig grav kan utsmyckas på olika sätt, vanligast är en gravsten.

Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Gravrättsinnehavare är skyldiga att se till att graven sköts. Man kan avtala om skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen.

Askgrav – Allmän urnlund

Allmän urnlund eller askgrav finns på en del kyrkogårdar och har kommit fram som ett alternativ till traditionell gravplats och minneslund. Man vet var gravplatsen är och man kan ha en markering, ofta en enkel sten. Graven sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Minneslund

Minneslund är en anonym gravplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Man får inte vara närvarande vid gravsättning. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats. Vanligtvis sker gravsättning genom att askan grävs ner i minneslunden.

Spridning av aska

Efter tillstånd från länsstyrelsen kan man sprida askan över t ex havet, en sjö, en skogsdunge eller liknande.