Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Att välja begravningsceremoni

Vilken form av begravningsceremoni som ska hållas, är av de första saker ni behöver bestämma. Om den avlidne skrivit ner sina tankar och önskemål i Livsarkivet, är valet av ceremoni förmodligen redan klart.

Begravningsgudstjänst

Den kyrkliga formen av begravningsceremoni är fortfarande vanligast i vårt land. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Vi på Höga kusten Begravningsbyrå har egna officianter att erbjuda.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper till oavsett religion och kultur.

Representant

Vi erbjuder en representant till våra ceremonier från begravningsbyrån, ser till att kistan är på plats, liksom dekorationer, program, extraljus mm. När gästerna anländer blir de väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta och informeras om vad som kommer att ske.

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något instrument.

Letar du efter tips på musik? Lyssna på vår lista med inspiration.

Gravsten

Vi har också en skrift som heter ”Stenar som berättar” som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten. För att åstadkomma en sten som berättar en historia krävs varken stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in till oss och hämta ditt exemplar.