Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Att bli förälder

Vad ska jag tänka på

Att få barn är bland det största man får uppleva i livet. Det är många saker som ska tänkas över och planeras. Nedan följer några juridiska delar man som blivande förälder eller förälder till minderåriga barn bör tänka på.

Hur blir det om någon förälder går bort?

Skillnaden om föräldrarna är sambor eller gifta. Här ser den juridiska situationen olika ut.

  • Vem får förvalta barnens arv?
  • Hur gör man om man vill skydda
  • barnens arv tills de är myndiga?
  • Vad händer om föräldrarna separerar?

Svar på dina första frågor

Kontakta oss för hjälp med de frågor och funderingar ni har gällande familjejuridiken.