Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare.

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Däremot gäller inte en Framtidsfullmakt beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

Fullmakten utställs då för framtida behov och där utser man en person som tar över sina angelägenheter. Tanken är att framtidsfullmakten ska ge enskilda personer större integritet och inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Det finns dock formella krav på innehåll, utformning och bevittning av en framtidsfullmakt. En rekommendation är att man tar kontakt med oss på Höga kusten Juridik som är en auktoriserad begravningsbyrå/boutredare för att upprätta ett sådant dokument.