Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Samboavtal

I sambolagen hittar man de regler som rör sambor.

Sambolagen behandlar endast bostad och bohag som man skaffat tillsammans. Övriga tillgångar som bil, fritidshus mm berörs inte av dessa regler. Var och en rår över sina tillgångar och vid en separation eller ett dödsfall behåller var och en sina tillgångar och skulder.

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att man som sambo skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn.

Genom att skriva ett samboavtal kan parterna avtala bort sambolagens regler så att var och en kan behålla sina ägodelar de har förvärvat under tiden man har varit sambo. Ett exempel är om man gemensamt köpt en bostad och någon av parterna har stått för en större del av insatsen, då kan man genom ett samboavtal reglera att den ena parten har en högre andel i bostaden vid en eventuell separation och försäljning.