Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Juridik

Vi är en familjejuridisk byrå med hela livet som arbetsbord. Både vid händelser i livstiden och vid dödsfall kan man komma att ställas inför svåra och komplicerade familjejuridiska frågor. Det underlättar därför om man tänkt igenom sin situation innan och upprättat de avtal som skyddar både en själv, sin sambo/make/maka, barn eller särkullbarn. Behovet av familjejuridik har ökat genom åren då familjekonstellationerna blivit mer komplexa och det är en klok investering att se över sin juridiska situation. Vi hjälper till med allt från arvskifte testamente, äktenskapsförord till bodelning och generationsskifte.

Juridik

Vi är en familjejuridisk byrå med hela livet som arbetsbord. Både vid händelser i livstiden och vid dödsfall kan man komma att ställas inför svåra och komplicerade familjejuridiska frågor. Det underlättar därför om man tänkt igenom sin situation innan och upprättat de avtal som skyddar både en själv, sin sambo/make/maka, barn eller särkullbarn. Behovet av familjejuridik har ökat genom åren då familjekonstellationerna blivit mer komplexa och det är en klok investering att se över sin juridiska situation. Vi hjälper till med allt från arvskifte testamente, äktenskapsförord till bodelning och generationsskifte.

Juridiska frågor vid dödsfall

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor och osäkerhet kring juridiska frågor. Arvsrätten är t ex ett av de mest komplicerade rättsområdena som finns inom svensk lagstiftning, så det viktigt att anlita professionell hjälp.

Boutredning

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet. Här kan vi med hjälp av vår juridiska samarbetspartner lösa alla de juridiska frågor som uppstår. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Höga kusten Begravningsbyrå kan erbjuda.

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

 

Dödsboförvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv. – efter överenskommelse.vid dödsfall.

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Testamente

Den som är förutseende och vill underlätta för sina anhöriga upprättar i god tid sitt eget testamente. Här kan vi på Höga Kusten Begravningsbyrå erbjuda den kompetens som krävs för att testamentet utformas på rätt sätt och så att tolkningsproblem inte uppstår. Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi också erbjuda trygg förvaring och bevakning av testamentet i Livsarkivet. Du kan då vara trygg i att dina anhöriga meddelas om testamentets existens vid dödsfall.

Ta hjälp av våra boutredare