Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Dokumentbevakning

Att förvara testamente, Livsarkiv och gåvobrev på ett säkert ställe är självklart. Men det är givetvis lika viktigt att de kommer fram då någon avlider. Därför erbjuder den vi på Höga kusten Juridik bevakning av viktiga dokument via vår tjänst Dokumentbevakning. Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt, för övriga dokument tillkommer en mindre avgift.

Så här går det till:

  • Man har ett testamente eller har för avsikt att upprätta ett.
  • Vi upprättar en depå i ert namn. Där sparas originaldokumentet samt en digital kopia.
  • Via Skatteverket får vi varje vecka uppgifter om vilka som avlidit. När vi får träff på en depå vi bevakar kontaktar vi de anhöriga.

Det kan gå många år mellan att en depå upprättas och dokumenten ska tas ut. Det är också ett stort ansvar att bevaka så viktiga handlingar.

 

Därför är säkerheten viktigt för oss:

  • Om vi skulle gå i konkurs, upphöra eller köpas upp av konkurrenter utanför SBF går depån och dess innehåll automatiskt tillbaka till huvudkontoret som övertar bevakningen. Detta innebär att man alltid kan vara säker på att bevakningen sker på ett tryggt sätt.
  • Alla sökningar och händelser loggas i depån och som depåinnehavare kan man begära en depårapport för att själv se vilka sökningar som gjorts.
  • Systemet är skyddat från intrång och ingen mer än ansvarig på Höga kusten Juridik samt systemansvarig har möjlighet att se dokumenten. Alla sådana händelser i depån loggas.
  • Om man t ex flyttar och vill ta med sin depå till den nya orten, vänder man sig till en auktoriserad boutredare eller begravningsbyrå på orten och de hjälper till med med flytten av den digitala depån samt originalhandlingarna.