Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Testamente

Familjesituationen är i många fall mer komplicerad idag än tidigare och därför väljer många att upprätta ett testamente som reglerar vem som ska ärva. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  • Skydda make/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

Oavsett vilket eller vilka skäl det finns för att skriva testamente är det viktigt att söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dock har bröstarvingar alltid rätt att få halva arvslotten (laglotten). Här bör man utforma testamentet så att inga tolkningsproblem föreligger.

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Därför är det viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Vi som auktoriserad boutredare erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamente med tjänsten Dokumentbevakning.

Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.