Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Bodelning vid skilsmässa eller separation

Att genomgå en skilsmässa eller separation är ingen enkel procedur utan tvärtom. Det handlar inte bara om hus, bilar och eventuella företag utan även om känslor.

Har man ändå tagit detta beslut behöver man göra en bodelning och den måste vara skriftlig för att vara giltig. Beroende av om man är sambo eller gift ser lagstiftningen kring bodelning olika ut. För att en skilsmässa ska vinna laga kraft måste en ansökan skickas in till och godkännas av tingsrätten.

Vill ni veta mer om hur man går till väga när det gäller skilsmässa och bodelning hjälper vi er att reda ut begreppen.