Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Äktenskapsförord

I ett äktenskap äger och bestämmer makarna var för sig över sin egendom även om egendomen ingår i den s k giftorätten. Vill man göra egendomen helt eller delvis till enskild gör man det genom ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet är alltså avtalet mellan makar och där bestämmer man om en viss del eller all egendom man äger eller kommer att äga skall vara vars och ens enskilda.

Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligt och kan göras både före och efter giftemålet. Bästa hjälpen med detta avtal får man hos en auktoriserad begravningsbyrå där man i de flesta fall har en egen auktoriserad boutredare.

Äktenskapsförord registreras hos skatteverket.