Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Arvskifte

Om dödsboet består av flera dödsbodelägare ska ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling där det regleras hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo ska som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Först när arvskiftet är upprättat kan man avsluta bankkonton, sälja eller överföra fonder eller överlåta en fastighet genom arv.

Här på Höga kusten Juridik har vi auktoriserade boutredare med lång erfarenhet.