Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

En miljövänligare begravning

Om du vill ha en begravning med så lite miljöbelastning som möjligt så kan vi hjälpa dig. Det kan vara allt ifrån val av kista, urna eller blommor till val av ceremoni, transporter  m m.

Hur kan jag göra klimatsmarta val?

Vi kan hjälpa dig att välja en kista med så lite miljöpåverkan som möjligt. En kista av riktigt trä kräver t.ex. mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva. Det finns också kistor tillverkade av förnybart material.

Våra urnor är ofta tillverkade av trä som i sig är nedbrytbart. Men det finns även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa. Vi hjälper dig till rätt val.

Valet av blommor är en också en miljöfaktor. Vi kan hjälpa till med att t.ex. se till att använda säsongens blommor så att miljöbelastningen minskar. Man kan också tänka sig att dekorera med blommor från egen trädgård

Uppvärmning av lokal. Den kalla årstiden så kan man välja en mindre ceremonilokal som inte är så dyr att värma upp, t.ex. ett kapell istället för en kyrka. Det finns också andra lokaler som passar bra för begravningar, hör med oss på begravningsbyrån.

Vid minnesstunden kan vi se till att maten är lokalproducerad och ekologisk så långt det är möjligt. Välj gärna en lokal i anslutning till kyrkan/kapellet så det inte blir onödiga transporter för gästerna.

Om kremering eller jordbegravning belastar miljön mer eller mindre är inte riktigt utrett. Helt klart är att båda formerna kan ge en viss miljöpåverkan. Det som kan tala för kremering är att utsläppsgaserna i vårt land är små samt att all metall från kroppar och kistor återvinns. Det som talar för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet.

Transporterna av kista och urna är det som påverkar miljön mest. Ibland är detta svårt att påverka. Bl.a. samordnar vi transporter där det är praktiskt och etiskt möjligt. Generellt så blir det fler transporter med kremationsbegravning än med jordbegravning. Inom SBF har vi krav på oss att använda så miljövänliga bilar och drivmedel som möjligt, dessa krav ställer bl. a. myndigheter på oss då vi utför offentliga transporter åt bl. a. vården. Alla i vår personal som utför transporter har också genomgått utbildning i Ecodriving.

En gravsten tar förstås en del energi samt transporter i anspråk för att producera. Dock ska man tänka på att en gravsten står minst så länge gravrätten gäller (i 25 år) så utslaget över åren är miljöpåverkan liten. Det händer också att familjer vill ha en natursten och letar upp en sådan själv i naturen som sedan stenhuggeriet bearbetar. En del stenhuggerier arbetar med återvunna gravstenar som slipas om. Kostnaden jämfört med en ny gravsten är ingen stor skillnad men miljöbelastningen är mindre.

Som du kanske märker behöver en miljövänligare begravning inte vara dyrare. Prata med oss om dina önskemål men tänk också på den avlidnes vilja – den bör gå först.

Vi som auktoriserad begravningsbyrå strävar alltid att arbeta miljömedvetet. Dels arbetar vi i ett ledningssystem där vi varje år höjer vår nivå inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Vi lyder också under SBF:s miljöpolicy som du hittar här >>

Miljövänliga val

  • En kista av riktigt trä kräver t.ex. mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva. Det finns också kistor tillverkade av förnybart material.
  • Urnor är ofta tillverkade av trä men det finns även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa.
  • Välj en ceremonilokal som passar antalet gäster. Den kalla årstiden är en kyrka dyr att värma upp och ett litet kapell kan då passa då bättre ur ett miljöperspektiv.
  • Välj gärna säsongens blommor. Man kan också tänka sig att dekorera med blommor från egen trädgård om det är säsong för det.
  • På minnesstunden är det bra om maten är lokalproducerad och ekologisk så långt det är möjligt. Om lokalen är i anslutning till begravningsceremonin så behöver behövs inga extra transporter.
  • Vad som är mest miljövänligt av kremering eller jordbegravning är inte riktigt utrett. Det som talar för kremering är att metaller i kroppen och i kistan återvinns. Det talar för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden.
  • Transporter av kistor och urnor är det som påverkar miljön mest men är också svårast att påverka. Generellt blir det fler transporter med kremationsbegravning än med jordbegravning. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi krav på oss att använda så miljövänliga bilar och drivmedel som möjligt.
  • En gravsten tar naturligtvis en hel del energi för att producera, å andra sidan så ska den stå i 25 år så utslaget per år blir belastningen på miljön liten. En del familjer väljer att leta upp en natursten som stenhuggeriet bearbetar.