Telefonjour – alltid öppet  0660-22 06 08

Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även de som inte hör till den avlidnes allra närmaste har rätt, och kanske även förväntas, att delta i sorgen. Ofta betyder det mycket för den drabbade familjen att människor tar sig tid att närvara.

Det förekommer också att människor vill hålla begravningen inom en mindre krets och bjuder in de gäster som ska närvara, vilket i så fall utannonseras i god tid innan begravningen.