Musik

Vi behöver musik i alla situationer i livet - till uppbyggelse, till glädje, till tröst. Orgelmusik inleder och avslutar en traditionell begravningsgudstjänst. Har du önskemål om viss musik hjälper vi Er att få den musik som passar.