Försäkringsinventering

Tyvärr återbetalas inte alla försäkringar automatiskt när någon avlider. Många tycker det är svårt att kunskap och kontroll på de försäkringar man själv har. Att dessutom ha överblick över en anhörigs försäkringar kan kännas oöverstigligt och man behöver hjälp av någon professionell inom familjejuridiken. På grund av att det är så komplicerat fryser stora belopp inne varje år. Många svenskar går miste om återbetalning av stora summor.

Med hjälp av en försäkringsinventering får man en enkel överblick över aktuella försäkringar och eventuella pengar att få tillbaka. Ibland har man även försäkring som täcker begravningskostnaden utan att veta om det. Försäkringsinventering beställer man av oss på Höga kusten Juridik och den utförs av vår samarbetspartner.

Försäkringsinventering för efterlevande

Vet man vad sina egna försäkringar kostar varje år? Har man själv koll på om man är rätt försäkrad? Hur många försäkringar har man egentligen privat och hur många står ens arbetsgivare för? Vad händer om man blir sjuk och vem ärver en då? Detta är komplicerade frågor som blir bra mycket enklare om man tar hjälp av oss som auktoriserad boutredare. Här får man en överblick över sina försäkringar och pensioner.