Bouppteckning

nom 3 månader från dödsfallet måste en bouppteckning upprättas och lämnas till Skatteverket för registrering. En bouppteckning är en förteckning över dödsbodelägare samt tillgångar och skulder i dödsboet. Har den avlidne ett testamente ska detta delges och i vissa fall godkännas av berörda parter.

Bouppteckningen görs bland annat för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper samt för att arvet ska fördelas på arvingarna. Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Den kallas dödsboanmälan.

Välkommen att kontakta oss gällande bouppteckningar eller andra familjejuridiska frågor. Våra boutredare på Höga kusten Juridik har lång erfarenhet inom detta område.