Att bli förälder

Att få barn är bland det största man får uppleva i livet. Det är många saker som ska tänkas över och planeras. Nedan följer några juridiska delar man som blivande förälder eller förälder till minderåriga barn bör tänka på.

  • Hur blir det om någon förälder går bort? Skillnaden om föräldrarna är sambor eller gifta. Här ser den juridiska situationen olika ut.
  • Vem får förvalta barnens arv?
  • Hur gör man om man vill skydda barnens arv tills de är myndiga?
  • Vad händer om föräldrarna separerar?

Kontakta oss för hjälp med de frågor och funderingar ni har gällande familjejuridiken.