Hem | Vi som arbetar här

Vi som arbetar här

Den mänskliga kontakten kan förstås aldrig ersättas av en hemsida. Det är därför viktigt att du alltid känner att du är välkommen in till oss och vi alltid finns där för personlig rådgivning och hjälp. Här nedan får du en kort presentation av oss som arbetar på Höga kusten Begravningsbyrå.

Ann-Sofie Jonsson
Begravningsrådgivare och borgerlig officiant
annsofie@hogakustenbegravningsbyra.se
Lars Perbo
Begravningsrådgivare och auktoriserad boutredare
larsp@hogakustenbegravningsbyra.se
Gunilla Söderberg
Begravningsrådgivare
gunilla@hogakustenbegravningsbyra.se
Lars Söderberg
Begravningsrådgivare, ägare
lars.s@hogakustenbegravningsbyra.se