Hem | Om Oss | Vi är auktoriserade

Vi är auktoriserade

Vill försäkra dig om att den begravningsbyrå du anlitar verkligen kan sin sak ska du kontrollera att den är auktoriserad. Auktorisationen är garantin för att du får rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det. Höga kusten Begravningsbyrå hör till de 400 i Sverige som är auktoriserade av SBF - Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Tryggheten i vår auktorisation.

Vi har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av SBF och uppdaterar våra kunskaper kontinuerligt. Att anlita oss som auktoriserad begravningsbyrå ger dig en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens stränga regler. Att vår begravningsbyrå uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.

Vill du veta mer om auktorisationskraven?

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se Tack vare att det finns auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, har du alltid en i närheten – titta bara efter skylten med auktorisationssymbolen.

Integritespolicy

Vår begravningsbyrå hanterar personuppgifter enligt GDPR. Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som behövs, vi har bara kvar dem så länge det är nödvändigt och vi använder dem inte till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Läs vår integritetspolicy här.