Hem | Om Oss | Våra föreläsningar

Våra föreläsningar

Vi har vid flera tillfällen medverkat i föreläsningar och information om begravnings- och kyrkogårdsfrågor.

Exempel på detta är information till konfirmander, högstadieelever, vårdpersonal, intresseföreningar, pensionärsorganisationer, i Svenska kyrkan samt andra trossamfund.

Är ni intresserad av att boka in ett föredrag ta kontakt med oss på Höga kusten Begravningsbyrå.

Vi kan även bistå med information av juridikfrågor med auktoriserad boutredare från byrån.